•  
   รายการ
แบดมินตัน
รุ่นอายุ 16 ปี   บุคคลหญิง    คัดเลือก
วันที่ 4 ธันวาคม 2560   เวลา 09:25 น.   อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
เทศบาลนครอุดรธานี
NO ชื่อ - สกุล
ปาลิตา นามแสง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
NO ชื่อ - สกุล
รุจิรา พินิจกลาง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com