•  
   รายการ
แบดมินตัน
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลหญิง    คัดเลือก
วันที่ 2 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสะพานหิน
เทศบาลเมืองลำพูน
NO ชื่อ - สกุล
ญาณิศา มะโนตัน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
NO ชื่อ - สกุล
สุพิชชญา มณีโชติ
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com