•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:50 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
2284 ธิปธเนศ ศรีภา เทศบาลนครนนทบุรี
2
3407 เสกสรร เสนคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
3
3351 ณรงกรณ์ คงสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ศุภกิต บัวดี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นัฎทีทร เกตุการณ์ เทศบาลเมืองขลุง
สหชาติ คล้ายอุดม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วัชรพงษ์ พงเพา เทศบาลนครนครปฐม
ศิระ สิงห์โนนตาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เจษฎากร ขาวสมุทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พงษกร ศรีแสง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณัฐดนัย ฉิมพิทักษ์ เทศบาลนครภูเก็ต
ธนา เฉิดฉาย เทศบาลนครภูเก็ต
ธนิต เฉิดฉาย เทศบาลนครภูเก็ต
ปรปรัชญ์ บุญยเกตุ เทศบาลนครภูเก็ต
ศุภณัติ ใจดี เทศบาลนครภูเก็ต
ศรัณวิชญ์ พิงแพ เทศบาลนครภูเก็ต
กฤตพัฒน์ ชัชวาลศิลาชัย เทศบาลนครภูเก็ต
เกริกพล เมืองมีศรี เทศบาลนครภูเก็ต
ชนินทร์ ปรีชา เทศบาลนครภูเก็ต
กรวิทย์ ศรีพุฒ เทศบาลนครภูเก็ต
ชัชชัย ชูเชิด เทศบาลนครภูเก็ต
สมประสงค์ ปิ่นแก้ว เทศบาลนครภูเก็ต
วงศทร พลสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โชคทวี วรรณา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กิตติศักดิ์ ไชยประเสริฐ เทศบาลนครนครราชสีมา
ธนวัฒน์ ไสเกื้อ กรุงเทพมหานคร
สราวุธ เล่ายิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ธีรภัทร์ กันอ่วม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อัมพุ ปั้นตระกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com