•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:40 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
3266 จิรวรรณ ชูตะกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2
5355 สุดารัตน์ โฉมแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
3
3093 ญาณิศา แกล้วกล้า เทศบาลนครนครราชสีมา
ทิพธ์เกษร กลิ่นหอม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
รุ่งนภา พิมเสน เทศบาลนครนนทบุรี
ชาลิสา ฐิติวรดานิภัส เทศบาลนครนครปฐม
กวินนาท สร้อยทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสาวญาดาวรินทร์ สว่างวงษ์ เมืองพัทยา
ประภาพร สัตย์มั่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
พลอยลดา เดชาสิทธิื องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศุภสุตา รัตนวิมล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ลิสา คามพินิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ณิชานาฎ เครือเขื่อนเพชร เทศบาลนครอุดรธานี
รัตนากร ภาดี กรุงเทพมหานคร
ปริณดา หิ้นทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
วิลาสินี ขำน้ำคู้ เทศบาลนครแหลมฉบัง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com