•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:20 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
3100 กิติยา งูพิมาย เทศบาลนครนครราชสีมา
2
6046 เบนนี่ โนนทะนำ กรุงเทพมหานคร
3
4228 วิชญาพร เผือกเนียม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พิมมาดา บุญเนียน เทศบาลเมืองขลุง
อัชรา สายทอง เทศบาลนครนนทบุรี
ศุภานันท์ มีปิ่น เทศบาลนครนครปฐม
ณัฐพร ชาตาคม เทศบาลนครสมุทรสาคร
เด็กหญิงศรัณยา แป้นเพชร์ เมืองพัทยา
ปฐมวรรณ ฤกษ์สม เทศบาลนครภูเก็ต
ชิราพรรณ มีสุวรรณ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
พิมพัสสร ชวดชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
สุดารัตน์ วงตาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตยา สีบอ เทศบาลนครขอนแก่น
กุลินดา แสงจันศิริ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
วรานุช อุ่นคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ศศิธร เจียมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com