•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
4251 สันติ อนุภักดิ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2
3110 ทิวาสิทธิ โชคโอฬาร เทศบาลนครนครราชสีมา
3
3489 ภูมินทร์ ภูกิจนาค องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
พิพัฒน์ ทองดี เทศบาลเมืองขลุง
เกียรติศักดิ์ ฟูกทรัพย์ เทศบาลนครนนทบุรี
พงษ์พิสุทธิ์ จงจอหอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
กัมปนาท ภักดิ์เจริญ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
วัชระพงศ์ โยชนะ เทศบาลนครสมุทรสาคร
ณัฐริกา เพชรคง เทศบาลนครภูเก็ต
พนภพ แก้วเหลือง เทศบาลนครภูเก็ต
ศิริโชค หอมสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
ชัยภัทร โปกำเนิด เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ชัยรัตน์ ไชยชมพู เทศบาลนครสกลนคร
นพณัฐ เย็นใจมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ณัฏฐกิตติ์ อินทรมุณี เทศบาลนครสงขลา
ศุภกร กรำกระโทก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อัษฎาวุธ เจนชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com