•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   ทุ่มน้ำหนัก ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
เดชาธาร ปะนะรัตน์ เทศบาลนครสงขลา
พุฒิพงศ์ อนุไพร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ธนานันท์ พรหมต๊ะ กรุงเทพมหานคร
ณัฐชนนท์ สมร่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ธเนศ ฉิมฉวี เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เผ่าภาคิน ภัทรจิตรากุล เทศบาลนครเชียงราย
ธนพัฒน์ บุญเอิบ เทศบาลนครภูเก็ต
ณัฐวุฒิ ใจแก้ว เทศบาลนครสมุทรสาคร
ธนวัฒน์ โกยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เจษฎากร ทองดอนพุ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
วรวุฒิ แก้ววงษ์บน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
คณาวุฒิ ขวัญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภควัชร์ ศรีดารากุล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จิรสิน เพ็งบุปผา เทศบาลเมืองมาบตาพุด
1
3403 เมฆา วุฒสังข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2
3336 ปฏิญญา ปลาโมต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
3
4518 ภูมินันท์ คงเกลี้ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com