•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   กระโดดไกล ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 15:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
ชนาธร แสนกล้า กรุงเทพมหานคร
ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
พีรพันธ์ ยอดเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ธนวินท์ ประเสริฐ เทศบาลตำบลบ้านกลาง(เชียงใหม่)
พีรภัทร สงศรี เทศบาลนครตรัง
สุเมธ พืชสอน เทศบาลนครนครปฐม
ธวัชชัย หนูชุม เทศบาลนครภูเก็ต
ศรุต เหมราช เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พีรศักดิ์ สุนนทะราช เทศบาลนครแหลมฉบัง
ชัชชัย นิลพงษ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วรากร ศรีสุข เทศบาลเมืองขลุง
อติวิชญ์ หงษ์จันทร์ เทศบาลเมืองน่าน
ภารดร คำนัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
1
3164 ชัยรัตน์ ไชยชมพู เทศบาลนครสกลนคร
2
3286 นทีธรรม สร้อยโท องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3
2108 ต้นข้าว ปลายนา เทศบาลนครนครปฐม
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com