•  
   รายการ
ฟุตบอล
รุ่นอายุ 16 ปี   ทีมชาย   คัดเลือก
วันที่ 4 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
NO ชื่อ - สกุล
1 อรรถวิทย์ โสระเม็ก
2 ธีรภัทร์ กมลเดช
3 สิทธิชัย งามวงค์
4 มงคล ตากิ่มนอก
5 ศุภกิตติ์ มาลำโกน
8 นัทธพงศ์ มูลทา
9 วัชรพล บุรีรักษ์ กัปตัน
12 ธนบดี ใจดี
14 ศุภกิจ นิสกนิลกุล
15 ทักคือโอะ โนซาวา
19 พิสุทธิ์ จบศรี
6 กมล อักษรณรงค์ สำรอง
7 พิริยะพงษ์ เย็นศิริ สำรอง
อัษฎาวุฒิ พูลสมบัติ สำรอง
ปนัฐพล โพธิ์ภักดิ์ สำรอง
13 กิตติวัฒน์ ใจมั่น สำรอง
16 โชติพัฒน์ นวลอ่อนธีรโชติ สำรอง
17 ชรนันท์ โรจนโพธิ์ สำรอง
18 ชนเทพ จันทะสี สำรอง
สิทธิกร แก่นเมือง สำรอง
นัยเรศ เคนไชยวงค์ สำรอง
ธนดล ทองมา สำรอง
23 สิทธิโชค ทองเกิด สำรอง
อนุชิต ภุมมาลา สำรอง
ธีรเดช โนจิตร สำรอง
ตะวัน หอมไรย์ สำรอง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com