•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   กระโดดไกล ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
เอกนาวิน อยู่ศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
สุภกิณห์ ปัญญาแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ธรรมชาติ สามพรม เทศบาลเมืองทุ่งสง
ถิรวิทย์ นันทะน้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ศรายุทธ วิลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วิชญ์ธนัต ทีฆกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ธวัชชัย มาอยู่ เทศบาลเมืองน่าน
กริทร์ ซินมุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วีรชาติ ชาติธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วันชัย ชะภูรัมย์ เทศบาลนครภูเก็ต
สุทธิพงษ์ ทองเพ็ชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
พีรดนย์ ทิพย์พิมล เทศบาลนครนนทบุรี
กฤษณ ศุภกิจพัฒนา เทศบาลเมืองขลุง
ชาคริต เขตหลุมข้าว เทศบาลเมืองสามพราน
1
2415 ยอดรัก เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2
6147 พุฒิพงษ์ เติมงาม กรุงเทพมหานคร
3
4380 สุขสันต์ ไชยโย เทศบาลเมืองท่าข้าม
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com