•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   กระโดดสูง หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
ศศิธร เจียมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สิวินีย์ คงร่วง เทศบาลตำบลห้วยยอด
เกตน์สินี สุขเจริญ เทศบาลเมืองท่าข้าม
อารีญา เพ็ชรตะกั่ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
น้ำฝน ศรีสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จุฬาลักษณ์ คงเคว็จ เทศบาลเมืองสะเดา
วรรณพร จันทร์อุบัติ เทศบาลเมืองท่าใหม่
ศรีรัศมิ์ กุลบัส เทศบาลนครภูเก็ต
ลฎาภา ภัทราศุภกุลธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฎฐณิชา แย้มยิ้ม เทศบาลนครนนทบุรี
พิมมาดา บุญเนียน เทศบาลเมืองขลุง
นฤมล คำผา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
1
3103 ปรางค์ทิพย์ ชิดโคกกรวด เทศบาลนครนครราชสีมา
2
6061 มินตรา วงษ์หวังจันทร์ กรุงเทพมหานคร
3
5380 นิติภรณ์ อินทสร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com