•  
   รายการ
หมากรุกไทย
รุ่นอายุ 14 ปี   บุคคลหญิง    กระดานที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ลำดับ นักกีฬา
1
ดาวประกาย สิงห์คำ เทศบาลนครนครปฐม
2
เกศกนก นันทเกษตร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com