•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 12 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:50 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
4056 พนธกร อักษรกาญจน์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2
5071 พีรณัฐ วงษ์ปางมูล เทศบาลนครแม่สอด
3
1383 อัครพล ธรรมโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รัฐภูมิ สมงาม เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ปณัฐชัย อร่ามรัตน์ เทศบาลเมืองขลุง
วีรพงศ์ ส่งเสริมฐานะวงศ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
นิพิฐพนธ์ กิจเกียน เทศบาลนครภูเก็ต
บัณฑิต พุ่มกัน เทศบาลนครสมุทรสาคร
คมกฤช ศรีมัตตะ เทศบาลนครภูเก็ต
ปธานิน บุญเติม เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ชาคร หล่อสิงห์ เทศบาลเมืองท่าใหม่
พีรพล ศรีโพนดวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วัชรพล มะลิวงศ์ เทศบาลนครอุดรธานี
เจษฎา ราชรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
คณิศร อุดมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
สัณหณัฐ คุ้มทรัพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ชาคริต ยุไร เทศบาลเมืองท่าข้าม
ศุภณัฐ วัชรเสวี เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com