•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 1500 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:20 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
5400 คำอ่อง ลุงต๊ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2
5359 จิราภัทร ริยาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
3
3289 ชัชวาล เหขุนทด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กอลิบ รักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส
จิรภัทร แจ้งเจริญ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ทรัพสิทธิ์ หิรัญอร เทศบาลนครนนทบุรี
พีรพล ชัยยศ เทศบาลนครนครปฐม
อัษฎา ประชาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ภานุเบศ วงศ์สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สรณ์ ขวัญเย็น เทศบาลนครภูเก็ต
สมเพชร ไม่มีชื่อสกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชนิตพล ไม่มีชื่อสกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รัชชานนท์ ทะเลทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพชรพนาสัก จันทร์คลัง เทศบาลเมืองจันทบุรี
ดำรงศักดิ์ โยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ภูบดินทร์ ศักดิ์วงศ์ เทศบาลนครนครราชสีมา
ชิษณุชา มีหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สิทธิราน โพธิ์ชนัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
อรรถชัย แก้วศรีสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com