•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 1500 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ช่องวิ่ง นักกีฬา
1
4539 ศุภลัคน์ ช่วยประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2
3253 ดวงพร ธงศรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3
3101 ชลธิชา อำไพพิศ เทศบาลนครนครราชสีมา
สุกัญญา ศรีอิ่ม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ณัชยาภรณ์ พรมนต์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
วิธวดี มาลา เทศบาลนครนนทบุรี
เจณภัค จีนตีด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สิริยากร บุญช่วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำปิล เมืองพัทยา
เด็กหญิงกนกรัตน์ ทองโตนด เทศบาลตำบลบ้านโตนด
ศศิชา บุตรศรี กรุงเทพมหานคร
ลัคณา ขายบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ธนพร สีกะชา เทศบาลเมืองจันทบุรี
ขอบฟ้า เจตนจิตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
สุวิมล พราหมชูบัว เทศบาลเมืองทุ่งสง
เมธาวี มุนณี เทศบาลเมืองศรีราชา
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com