•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   กระโดดสูง ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 13:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
สุขสันต์ ไชยโย เทศบาลเมืองท่าข้าม
ธนัช ศิวนาถภูธน เทศบาลนครสกลนคร
ขันติพงษ์ แก่นเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ศุภวิชญ์ เกิดมงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชาคร อินตาหามแห กรุงเทพมหานคร
สิทธิชัย แก้วพวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
พงศกร คำคุ้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ธีรยุทธ นพรัตน์ เทศบาลเมืองท่าใหม่
เมธัส อึ่งเว้ย เทศบาลตำบลบ้านกลาง(เชียงใหม่)
นพวิชญ์ ภิรมย์พร เทศบาลนครตรัง
ธนศักดิ์ อุ่นในเพื่อน เทศบาลนครนครปฐม
สิทธิพล นุสติ เทศบาลเมืองขลุง
นนทกร โลหะธาตุ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
1
2415 ยอดรัก เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2
1433 อาทิตย์ ศรีกานิล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
3
5372 สัณหณัฐ กาญจนวิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com