•  
   รายการ
เปตอง
รุ่นอายุ 16 ปี   บุคคลชาย   รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560   เวลา 08:30 น.   สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมืองเลย
เทศบาลนครนนทบุรี
NO ชื่อ - สกุล
ชานนท์ นิยมเดชา
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com