•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   พุ่งแหลน ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 15:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
อิศเรศ นวลคำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
พงษ์สถิต ต้องสู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
วีรภัทร สีหล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ธวัชชัย ทองชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สิโรตม์ บุญทัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วิรุฬ พันนาม กรุงเทพมหานคร
สิทธานต์ คำตื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กฤตนัย ชื่นชมน้อย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ธีระศักดิ์ เฉิดละออ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จักร ดีประเสริฐ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
รัตนชัย พุฒใต้ เทศบาลนครนนทบุรี
จิรวัฒน์ สะอิ้ง เทศบาลเมืองขลุง
สายทอง น้อยใส่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
1
1461 วชิรวิทย์ ศรวิชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2
3118 ออมสิน ชุมชัย เทศบาลนครนครราชสีมา
3
1070 วัชรเกียรติ ซื่อสัตย์ เทศบาลนครแหลมฉบัง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com