•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   ทุ่มน้ำหนัก ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 15:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
ธนากร ดอนชุมไพร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
วิวัฒ ทยะสุตธี เทศบาลเมืองพัทลุง
อภิชาต ลำพา เทศบาลนครขอนแก่น
สิทธิเดช บุญเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อนุวัฒน์ บัวยงค์ เทศบาลเมืองชุมพร
พงศ์เทพ แซ่ล้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ศุภกร อินทรวร เทศบาลนครนนทบุรี
นัทธพงศ์ ใจสุทธิ เทศบาลเมืองขลุง
1
6149 อลงกรณ์ โอ๊ะดำ กรุงเทพมหานคร
10
จักรภัทร อ่อนโพธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
12
5358 นคร พิเนตรเสถียร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
14
4441 เกียรติศักดิ์ จงจิต เทศบาลเมืองทุ่งสง
15
1069 บัณฑิต สิงหทองกูล เทศบาลนครแหลมฉบัง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com