•  
   รายการ
เทเบิลเทนนิส
รุ่นอายุ 16 ปี   บุคคลชาย   คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 08:40 น.   ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เทศบาลนครขอนแก่น
NO ชื่อ - สกุล
จิตรภณ ใดจิ๋ว
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
NO ชื่อ - สกุล
นาวิน กาวีระ
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com