•  
   รายการ
เทเบิลเทนนิส
รุ่นอายุ 14 ปี   บุคคลชาย   คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 08:20 น.   ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เทศบาลนครตรัง
NO ชื่อ - สกุล
ธนภัทร คงพูล
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com