•  
   รายการ
กรีฑา
รุ่นอายุ 12 ปี   กระโดดไกล ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 13:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ลำดับ นักกีฬา
1
4166 พรพล งามการ เทศบาลนครภูเก็ต
10
4001 ธนกร อ่อนดี เทศบาลตำบลนาทวี
11
4379 ชาคริต ยุไร เทศบาลเมืองท่าข้าม
12
2406 รัฐภูมิ สมงาม เทศบาลเมืองเพชรบุรี
13
2092 อรัญชัย ลาภบังเกิด เทศบาลนครนครปฐม
14
2372 วิทวัส หุรินทร์ เทศบาลนครสมุทรสาคร
15
3228 จักรินทร์ คำจำปาหอม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
16
4015 อรรถวิทย์ ปานสิทธิ์ เทศบาลตำบลห้วยยอด
17
5033 สุรทิน เต้าส่ง เทศบาลนครเชียงใหม่
2
6108 ชินวัตร มิ่งมิตรไทยกูล กรุงเทพมหานคร
3
1172 ธิติพงษ์ อินทรรักษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม
4
1459 พงศธร ใจนันตะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
5
1407 กันตพล เสือชม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
6
5124 พีรพัฒน์ บุญมา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
7
3513 ฐิติศักดิ์ แก้วตาเสน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
8
3027 อลงกรณ์ ทันเขิม เทศบาลนครขอนแก่น
9
5116 จิรวัฒน์ มงคลดี เทศบาลนครลำปาง
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com