•  
ฟุตบอล
รุ่นอายุ 16 ปี   ทีมหญิง   คัดเลือก
วันที่ 4 ธันวาคม 2560   เวลา 15:00 น.   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผลอย่างเป็นทางการ
อบจ.ชลบุรี
0
กรุงเทพมหานคร
12
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ต่อเวลา จุดโทษ
- - - 0
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ต่อเวลา จุดโทษ
6 6 - 0
ชื่อ - สกุล       ชื่อ - สกุล
0-1 วิไลพร ธิติเปล่งสกุล 2'
0-2 วิไลพร ธิติเปล่งสกุล 8'
0-3 อภิญญา ล้นเหลือ 11'
0-4 ภรทิพย์ ทองวิจิตร 21'
0-5 พรชิตา แท่นประทุม 26'
0-6 พรชิตา แท่นประทุม 28'
ธัญชนก งามคณะ 29'
สุธาสินี พลค้า 29'
ชัชวัลย์ รอดทอง 30'
แพวา บุญเรืองพะเนา 30'
พรชิตา แท่นประทุม 30'
ชณัฐฏา สะนีเฮง 30'
ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล 31'
สุธิญา พิมพุก 31'
41' กังสดาล แนวอินทร์
41' สัพพาโชค ช่วงโชติ
0-7 สุธาสินี พลค้า 43'
0-8 วิไลพร ธิติเปล่งสกุล 48'
0-9 วิไลพร ธิติเปล่งสกุล 50'
0-10 วิไลพร ธิติเปล่งสกุล 59'
0-11 ภรทิพย์ ทองวิจิตร 64'
0-12 ภรทิพย์ ทองวิจิตร 67'
ได้ประตู ได้ประตูจากจุดโทษ ใบเหลือง ใบเหลือง-แดง ใบแดง (og) ยิงประตูเข้าเอง เปลี่ยนตัวออก เปลี่ยนตัวเข้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com