•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:40 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
3266 จิรวรรณ ชูตะกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
00 : 00 : 25 : 93 1 ทอง
2
5355 สุดารัตน์ โฉมแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 00 : 26 : 12 2 เงิน
3
3093 ญาณิศา แกล้วกล้า เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 26 : 20 3 ทองแดง
ทิพธ์เกษร กลิ่นหอม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
00 : 00 : 00 : 00 4 -
รุ่งนภา พิมเสน เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 5 -
ชาลิสา ฐิติวรดานิภัส เทศบาลนครนครปฐม
00 : 00 : 00 : 00 6 -
กวินนาท สร้อยทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
00 : 00 : 00 : 00 7 -
นางสาวญาดาวรินทร์ สว่างวงษ์ เมืองพัทยา
00 : 00 : 00 : 00 8 -
ประภาพร สัตย์มั่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
00 : 00 : 00 : 00 9 -
พลอยลดา เดชาสิทธิื องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ศุภสุตา รัตนวิมล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
00 : 00 : 00 : 00 11 -
ลิสา คามพินิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
00 : 00 : 00 : 00 12 -
ณิชานาฎ เครือเขื่อนเพชร เทศบาลนครอุดรธานี
00 : 00 : 00 : 00 13 -
รัตนากร ภาดี กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ปริณดา หิ้นทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
00 : 00 : 00 : 00 15 -
วิลาสินี ขำน้ำคู้ เทศบาลนครแหลมฉบัง
00 : 00 : 00 : 00 16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com