•  
ฟุตบอล
รุ่นอายุ 12 ปี   ทีมหญิง   คัดเลือก
วันที่ 4 ธันวาคม 2560   เวลา 10:30 น.   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผลอย่างเป็นทางการ
กรุงเทพมหานคร
15
อบจ.ชลบุรี
0
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ต่อเวลา จุดโทษ
7 8 - 0
ครึ่งแรก ครึ่งหลัง ต่อเวลา จุดโทษ
- - - 0
ชื่อ - สกุล       ชื่อ - สกุล
1' กนกลักษณ์ มังกรหงส์วชิระ 1-0
4' โกมลดา โกมลวานิช 2-0
7' ิพิชญธิดา มะโนวัง 3-0
9' กนกลักษณ์ มังกรหงส์วชิระ 4-0
14' ฟ้าใส คำพาลักษณ์ 5-0
16' กนกลักษณ์ มังกรหงส์วชิระ 6-0
17' กนกลักษณ์ มังกรหงส์วชิระ 7-0
18' ปรางทิพย์ อมรปัทมาพร
18' พัณณิตา อุดมกวี
26' ิพิชญธิดา มะโนวัง
26' กันติยา อุปคำ
27' เจนสุดา แตงกวย 8-0
34' เจนสุดา แตงกวย 9-0
35' ขวัญจิรา บุรีภักดี
35' ภคนันท์ ภาคะ
40' โกมลดา โกมลวานิช 10-0
41' กันติยา อุปคำ 11-0
41' สุพัตรา แสงสุข
41' แพรวา โซ๊ะสลาม
พรหมพร พันโกฏ 45'
ภัทราภรณ์ ดาบุตร 45'
สุทธิดา เสาว์ปัญญา 45'
กันติชา ภารเวช 45'
46' เจนสุดา แตงกวย 12-0
กันตา ชะโปรัมย์ 46'
ณิชกมล ทองนำ 46'
48' ฟ้าใส คำพาลักษณ์ 13-0
49' กันติยา อุปคำ 14-0
50' กนกลักษณ์ มังกรหงส์วชิระ 15-0
ได้ประตู ได้ประตูจากจุดโทษ ใบเหลือง ใบเหลือง-แดง ใบแดง (og) ยิงประตูเข้าเอง เปลี่ยนตัวออก เปลี่ยนตัวเข้า
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com