•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:30 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
2264 กรรชัย ฉิมทอง เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 22 : 35 1 ทอง
2
6129 ปรัชญา ประภาศ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 22 : 62 2 เงิน
3
2390 ธนดล โยชนะ เทศบาลนครสมุทรสาคร
00 : 00 : 22 : 70 3 ทองแดง
พุฒิพงศ์ สืบวงษ์ชัย เทศบาลเมืองขลุง
00 : 00 : 00 : 00 4 -
เจตพล ศรีประสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
00 : 00 : 00 : 00 5 -
วิรุณวุฒิ รองเดช เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 6 -
สหชาติ คล้ายอุดม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 00 : 00 7 -
นายเอ็ดวูด ฝันนุวงศ์ เมืองพัทยา
00 : 00 : 00 : 00 8 -
คธาวุฒิ สุวรรณเชษฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
00 : 00 : 00 : 00 9 -
อนุรักษ์ ผลดี เทศบาลนครขอนแก่น
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ธันยบูรณ์ คำศิริ เทศบาลนครอุดรธานี
00 : 00 : 00 : 00 11 -
อภิเชษฐ์ โนนทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
00 : 00 : 00 : 00 12 -
สิทธิกร ชุ่มเฟือย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
00 : 00 : 00 : 00 13 -
ธีรภัทร เขียวสวัสดิ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ภานุ ทองศรี เทศบาลนครยะลา
00 : 00 : 00 : 00 15 -
สุภกิณห์ ปัญญาแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 00 : 00 : 00 16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com