•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:20 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
3100 กิติยา งูพิมาย เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 25 : 37 1 ทอง
2
6046 เบนนี่ โนนทะนำ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 26 : 33 2 เงิน
3
4228 วิชญาพร เผือกเนียม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 26 : 66 3 ทองแดง
พิมมาดา บุญเนียน เทศบาลเมืองขลุง
00 : 00 : 00 : 00 4 -
อัชรา สายทอง เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 5 -
ศุภานันท์ มีปิ่น เทศบาลนครนครปฐม
00 : 00 : 00 : 00 6 -
ณัฐพร ชาตาคม เทศบาลนครสมุทรสาคร
00 : 00 : 00 : 00 7 -
เด็กหญิงศรัณยา แป้นเพชร์ เมืองพัทยา
00 : 00 : 00 : 00 8 -
ปฐมวรรณ ฤกษ์สม เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 9 -
ชิราพรรณ มีสุวรรณ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
00 : 00 : 00 : 00 10 -
พิมพัสสร ชวดชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
00 : 00 : 00 : 00 11 -
สุดารัตน์ วงตาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
00 : 00 : 00 : 00 12 -
อาทิตยา สีบอ เทศบาลนครขอนแก่น
00 : 00 : 00 : 00 13 -
กุลินดา แสงจันศิริ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
00 : 00 : 00 : 00 14 -
วรานุช อุ่นคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
00 : 00 : 00 : 00 15 -
ศศิธร เจียมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 00 : 00 : 00 16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com