•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
4251 สันติ อนุภักดิ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
00 : 00 : 22 : 36 1 ทอง
2
3110 ทิวาสิทธิ โชคโอฬาร เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 22 : 85 2 เงิน
3
3489 ภูมินทร์ ภูกิจนาค องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
00 : 00 : 23 : 41 3 ทองแดง
พิพัฒน์ ทองดี เทศบาลเมืองขลุง
00 : 00 : 00 : 00 4 -
เกียรติศักดิ์ ฟูกทรัพย์ เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 5 -
พงษ์พิสุทธิ์ จงจอหอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
00 : 00 : 00 : 00 6 -
กัมปนาท ภักดิ์เจริญ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
00 : 00 : 00 : 00 7 -
วัชระพงศ์ โยชนะ เทศบาลนครสมุทรสาคร
00 : 00 : 00 : 00 8 -
ณัฐริกา เพชรคง เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 9 -
พนภพ แก้วเหลือง เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ศิริโชค หอมสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 00 : 00 11 -
ชัยภัทร โปกำเนิด เทศบาลตำบลบ้านกลาง
00 : 00 : 00 : 00 12 -
ชัยรัตน์ ไชยชมพู เทศบาลนครสกลนคร
00 : 00 : 00 : 00 13 -
นพณัฐ เย็นใจมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ณัฏฐกิตติ์ อินทรมุณี เทศบาลนครสงขลา
00 : 00 : 00 : 00 15 -
ศุภกร กรำกระโทก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 16 -
อัษฎาวุธ เจนชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 00 : 00 : 00 17 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com