•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   กระโดดไกล ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 15:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
1
เทศบาลนครสกลนคร
3164 ชัยรัตน์ ไชยชมพู
6.55                   6.55
1 ทอง
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3286 นทีธรรม สร้อยโท
6.14                   6.14
2 เงิน
3
เทศบาลนครนครปฐม
2108 ต้นข้าว ปลายนา
6.01                   6.01
3 ทองแดง
กรุงเทพมหานคร
ชนาธร แสนกล้า
                    0
4 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด
                    0
5 -
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
พีรพันธ์ ยอดเงิน
                    0
6 -
เทศบาลตำบลบ้านกลาง(เชียงใหม่)
ธนวินท์ ประเสริฐ
                    0
7 -
เทศบาลนครตรัง
พีรภัทร สงศรี
                    0
8 -
เทศบาลนครนครปฐม
สุเมธ พืชสอน
                    0
9 -
เทศบาลนครภูเก็ต
ธวัชชัย หนูชุม
                    0
10 -
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ศรุต เหมราช
                    0
11 -
เทศบาลนครแหลมฉบัง
พีรศักดิ์ สุนนทะราช
                    0
12 -
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ชัชชัย นิลพงษ์
                    0
13 -
เทศบาลเมืองขลุง
วรากร ศรีสุข
                    0
14 -
เทศบาลเมืองน่าน
อติวิชญ์ หงษ์จันทร์
                    0
15 -
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
ภารดร คำนัด
                    0
16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com