•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 14 ปี   ขว้างจักร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 11:30 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
16
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
1455 ชมพูนุช วอแพง
36.77                   36.77
1 ทอง
15
เทศบาลเมืองทุ่งสง
4395 ศุภลักษณ์ ลาภเจริญ
34.12                   34.12
2 เงิน
1
กรุงเทพมหานคร
6044 วนิดา บัวดี
32.02                   32.02
3 ทองแดง
13
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3238 เบญนภา ภาลบุญเรือง
30.09                   30.09
4 -
12
เทศบาลเมืองนราธิวาส
4443 ฐิติมา แก้วขอมดี
30.05                   30.05
5 -
11
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
3485 น้ำอ้อย บุ้งทอง
28.96                   28.96
6 -
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1349 นนท์นภา ทวีจิตร
27.71                   27.71
7 -
9
เทศบาลนครนครปฐม
2048 รัตนาภรณ์ เทียงปา
24.79                   24.79
8 -
4
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1169 ปาณิศา โชคชัยชัยเจริญ
22.79                   22.79
9 -
7
เทศบาลนครลำปาง
5091 ศิริกัญญา หอกลอง
22.33                   22.33
10 -
3
เทศบาลนครสมุทรสาคร
2332 ชวัลรัตน์ ปัดมา
19.85                   19.85
11 -
2
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
2471 ศิริกัญญา ศาลางาม
19.03                   19.03
12 -
เทศบาลเมืองพัทลุง
อรนุช อินทร์เอียด
                    0
13 DNS
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
สุพิชชา เชตุราช
                    0
14 DNS
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ทักษอร ชัยวงค์
                    0
15 DNS
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com