•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   กระโดดไกล ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 17:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
1
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2415 ยอดรัก
6.17                   6.17
1 ทอง
2
กรุงเทพมหานคร
6147 พุฒิพงษ์ เติมงาม
6.10                   6.1
2 เงิน
3
เทศบาลเมืองท่าข้าม
4380 สุขสันต์ ไชยโย
6.08                   6.08
3 ทองแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
เอกนาวิน อยู่ศิลป์
                    0
4 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
สุภกิณห์ ปัญญาแก้ว
                    0
5 -
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ธรรมชาติ สามพรม
                    0
6 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ถิรวิทย์ นันทะน้อย
                    0
7 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ศรายุทธ วิลัย
                    0
8 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิชญ์ธนัต ทีฆกุล
                    0
9 -
เทศบาลเมืองน่าน
ธวัชชัย มาอยู่
                    0
10 -
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
กริทร์ ซินมุข
                    0
11 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วีรชาติ ชาติธรรม
                    0
12 -
เทศบาลนครภูเก็ต
วันชัย ชะภูรัมย์
                    0
13 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สุทธิพงษ์ ทองเพ็ชร
                    0
14 -
เทศบาลนครนนทบุรี
พีรดนย์ ทิพย์พิมล
                    0
15 -
เทศบาลเมืองขลุง
กฤษณ ศุภกิจพัฒนา
                    0
16 -
เทศบาลเมืองสามพราน
ชาคริต เขตหลุมข้าว
                    0
17 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com