•  
หมากรุกไทย
รุ่นอายุ 14 ปี   บุคคลชาย   กระดานที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:00 น.   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา ผลการแข่ง
อันดับ
1
สุพจน์ ทินชัยลังกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ชนะ 1
2
เจษฏาภรณ์ เกิดป้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
แพ้ 2
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com