•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 12 ปี   วิ่ง 200 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:50 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
4056 พนธกร อักษรกาญจน์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
00 : 00 : 25 : 40 1 ทอง
2
5071 พีรณัฐ วงษ์ปางมูล เทศบาลนครแม่สอด
00 : 00 : 25 : 49 2 เงิน
3
1383 อัครพล ธรรมโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
00 : 00 : 25 : 55 3 ทองแดง
รัฐภูมิ สมงาม เทศบาลเมืองเพชรบุรี
00 : 00 : 00 : 00 4 -
ปณัฐชัย อร่ามรัตน์ เทศบาลเมืองขลุง
00 : 00 : 00 : 00 5 -
วีรพงศ์ ส่งเสริมฐานะวงศ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
00 : 00 : 00 : 00 6 -
นิพิฐพนธ์ กิจเกียน เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 7 -
บัณฑิต พุ่มกัน เทศบาลนครสมุทรสาคร
00 : 00 : 00 : 00 8 -
คมกฤช ศรีมัตตะ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 9 -
ปธานิน บุญเติม เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ชาคร หล่อสิงห์ เทศบาลเมืองท่าใหม่
00 : 00 : 00 : 00 11 -
พีรพล ศรีโพนดวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
00 : 00 : 00 : 00 12 -
วัชรพล มะลิวงศ์ เทศบาลนครอุดรธานี
00 : 00 : 00 : 00 13 -
เจษฎา ราชรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
00 : 00 : 00 : 00 14 -
คณิศร อุดมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 00 : 00 15 -
สัณหณัฐ คุ้มทรัพย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
00 : 00 : 00 : 00 16 -
ชาคริต ยุไร เทศบาลเมืองท่าข้าม
00 : 00 : 00 : 00 17 -
ศุภณัฐ วัชรเสวี เทศบาลเมืองสวรรคโลก
00 : 00 : 00 : 00 18 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com