•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 12 ปี   วิ่ง 200 เมตร หญิง   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:40 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
6001 ภัทราภรณ์ เดชานนท์ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 27 : 34 1 ทอง
2
3095 จุฑารัตน์ ช่วยผักแว่น เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 27 : 92 2 เงิน
3
4020 เบญญาภา บูรณะสินกวินกุล เทศบาลนครเกาะสมุย
00 : 00 : 28 : 14 3 ทองแดง
มณีรัตน์ จำรูญรัตน์ เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 4 -
กัญญาภัค อยู่ประพันธ์ เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 5 -
สุฐิตา สุขพร้อม เทศบาลนครนครปฐม
00 : 00 : 00 : 00 6 -
สุวารีย์ ประเสริฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
00 : 00 : 00 : 00 7 -
สุธาศินี กำเนิดคุณ เทศบาลนครสมุทรสาคร
00 : 00 : 00 : 00 8 -
อรปรียา ยวงคำ เทศบาลเมืองลำพูน
00 : 00 : 00 : 00 9 -
ธัญวรัชน์ อยู่รัตนวารินทร์ เทศบาลเมืองน่าน
00 : 00 : 00 : 00 10 -
ภัทรพรรณ พรมชัยสูรย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
00 : 00 : 00 : 00 11 -
อัญชลี จินโน เทศบาลเมืองพัทลุง
00 : 00 : 00 : 00 12 -
ธัญญลักษณ์ ขาวสุด เทศบาลเมืองพัทลุง
00 : 00 : 00 : 00 13 -
สาธิดา ถือชัย เทศบาลเมืองสุรินทร์
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ปัณฑ์ณิกา คงคำ เทศบาลนครแม่สอด
00 : 00 : 00 : 00 15 -
กุลธิดา ดิษฐ์รักษ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
00 : 00 : 00 : 00 16 -
พรรษนันท์ เอกปัจชา เทศบาลนครแหลมฉบัง
00 : 00 : 00 : 00 17 -
ภัทราวดี เฉียงเหนือ เทศบาลเมืองศรีราชา
00 : 00 : 00 : 00 18 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com