•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   วิ่ง 1500 เมตร ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 16:20 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ช่องวิ่ง นักกีฬา สถิติ
( hh:mm:ss:s )
อันดับ
(Rank)
หมายเหตุ
1
5400 คำอ่อง ลุงต๊ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
00 : 04 : 27 : 56 1 ทอง
2
5359 จิราภัทร ริยาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
00 : 04 : 29 : 67 2 เงิน
3
3289 ชัชวาล เหขุนทด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
00 : 04 : 32 : 70 3 ทองแดง
กอลิบ รักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส
00 : 00 : 00 : 00 4 -
จิรภัทร แจ้งเจริญ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
00 : 00 : 00 : 00 5 -
ทรัพสิทธิ์ หิรัญอร เทศบาลนครนนทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 6 -
พีรพล ชัยยศ เทศบาลนครนครปฐม
00 : 00 : 00 : 00 7 -
อัษฎา ประชาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
00 : 00 : 00 : 00 8 -
ภานุเบศ วงศ์สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
00 : 00 : 00 : 00 9 -
สรณ์ ขวัญเย็น เทศบาลนครภูเก็ต
00 : 00 : 00 : 00 10 -
สมเพชร ไม่มีชื่อสกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
00 : 00 : 00 : 00 11 -
ชนิตพล ไม่มีชื่อสกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
00 : 00 : 00 : 00 12 -
รัชชานนท์ ทะเลทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
00 : 00 : 00 : 00 13 -
เพชรพนาสัก จันทร์คลัง เทศบาลเมืองจันทบุรี
00 : 00 : 00 : 00 14 -
ดำรงศักดิ์ โยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
00 : 00 : 00 : 00 15 -
ภูบดินทร์ ศักดิ์วงศ์ เทศบาลนครนครราชสีมา
00 : 00 : 00 : 00 16 -
ชิษณุชา มีหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
00 : 00 : 00 : 00 17 -
สิทธิราน โพธิ์ชนัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
00 : 00 : 00 : 00 18 -
อรรถชัย แก้วศรีสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง
00 : 00 : 00 : 00 19 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com