•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   กระโดดสูง ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 13:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
1
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2415 ยอดรัก
1.88                   1.88
1 ทอง
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1433 อาทิตย์ ศรีกานิล
1.77                   1.77
2 เงิน
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
5372 สัณหณัฐ กาญจนวิจิตร
1.74                   1.74
3 ทองแดง
เทศบาลเมืองท่าข้าม
สุขสันต์ ไชยโย
                    0
4 -
เทศบาลนครสกลนคร
ธนัช ศิวนาถภูธน
                    0
5 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ขันติพงษ์ แก่นเพชร
                    0
6 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ศุภวิชญ์ เกิดมงคล
                    0
7 -
กรุงเทพมหานคร
ชาคร อินตาหามแห
                    0
8 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
สิทธิชัย แก้วพวง
                    0
9 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
พงศกร คำคุ้ม
                    0
10 -
เทศบาลเมืองท่าใหม่
ธีรยุทธ นพรัตน์
                    0
11 -
เทศบาลตำบลบ้านกลาง(เชียงใหม่)
เมธัส อึ่งเว้ย
                    0
12 -
เทศบาลนครตรัง
นพวิชญ์ ภิรมย์พร
                    0
13 -
เทศบาลนครนครปฐม
ธนศักดิ์ อุ่นในเพื่อน
                    0
14 -
เทศบาลเมืองขลุง
สิทธิพล นุสติ
                    0
15 -
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นนทกร โลหะธาตุ
                    0
16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com