•  
เปตอง
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลหญิง    รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560   เวลา 08:30 น.   สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน
ผลอย่างเป็นทางการ
ทน.พระนครศรีอยุธยา
5
ทต.โนนสะอาด
13
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
NO ชื่อ - สกุล
อภิญญา วโรกุล
เทศบาลตำบลโนนสะอาด
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com