•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 18 ปี   พุ่งแหลน ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 15:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
1461 วชิรวิทย์ ศรวิชัย
59.16                   59.16
1 ทอง
2
เทศบาลนครนครราชสีมา
3118 ออมสิน ชุมชัย
47.00                   47
2 เงิน
3
เทศบาลนครแหลมฉบัง
1070 วัชรเกียรติ ซื่อสัตย์
45.19                   45.19
3 ทองแดง
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อิศเรศ นวลคำ
                    0
4 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
พงษ์สถิต ต้องสู้
                    0
5 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วีรภัทร สีหล้า
                    0
6 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ธวัชชัย ทองชาติ
                    0
7 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สิโรตม์ บุญทัน
                    0
8 -
กรุงเทพมหานคร
วิรุฬ พันนาม
                    0
9 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สิทธานต์ คำตื้อ
                    0
10 -
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
กฤตนัย ชื่นชมน้อย
                    0
11 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธีระศักดิ์ เฉิดละออ
                    0
12 -
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
จักร ดีประเสริฐ
                    0
13 -
เทศบาลนครนนทบุรี
รัตนชัย พุฒใต้
                    0
14 -
เทศบาลเมืองขลุง
จิรวัฒน์ สะอิ้ง
                    0
15 -
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สายทอง น้อยใส่
                    0
16 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com