•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 16 ปี   ทุ่มน้ำหนัก ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 15:10 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
15
เทศบาลนครแหลมฉบัง
1069 บัณฑิต สิงหทองกูล
15.89                   15.89
1 ทอง
12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
5358 นคร พิเนตรเสถียร
13.62                   13.62
2 เงิน
14
เทศบาลเมืองทุ่งสง
4441 เกียรติศักดิ์ จงจิต
13.53                   13.53
3 ทองแดง
1
กรุงเทพมหานคร
6149 อลงกรณ์ โอ๊ะดำ
11.79                   11.79
4 -
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ธนากร ดอนชุมไพร
                    0
5 -
เทศบาลเมืองพัทลุง
วิวัฒ ทยะสุตธี
                    0
6 -
10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
จักรภัทร อ่อนโพธา
                    0
7 -
เทศบาลนครขอนแก่น
อภิชาต ลำพา
                    0
8 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สิทธิเดช บุญเจริญ
                    0
9 -
เทศบาลเมืองชุมพร
อนุวัฒน์ บัวยงค์
                    0
10 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
พงศ์เทพ แซ่ล้อ
                    0
11 -
เทศบาลนครนนทบุรี
ศุภกร อินทรวร
                    0
12 -
เทศบาลเมืองขลุง
นัทธพงศ์ ใจสุทธิ
                    0
13 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com