•  
เทเบิลเทนนิส
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลชาย   คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:20 น.   ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
กรุงเทพมหานคร
3
ทม.ยโสธร
0
  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7
กรุงเทพมหานคร 11 14 11
เทศบาลเมืองยโสธร 3 12 6
กรุงเทพมหานคร
NO ชื่อ - สกุล
รัฐภูมิ ตรีมงคล
เทศบาลเมืองยโสธร
NO ชื่อ - สกุล
ภวินท์ เปาอินทร์
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com