•  
เทเบิลเทนนิส
รุ่นอายุ 18 ปี   บุคคลหญิง    คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 09:20 น.   ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ทน.ตรัง
0
อบจ.ชลบุรี
3
  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7
เทศบาลนครตรัง 4 7 9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 11 11 11
เทศบาลนครตรัง
NO ชื่อ - สกุล
ภัทรวดี ซุ่นสั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com