•  
เทเบิลเทนนิส
รุ่นอายุ 12 ปี   บุคคลชาย   คัดเลือก
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 08:20 น.   ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ผลอย่างเป็นทางการ
ทม.สตูล
3
ทน.ระยอง
0
  SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7
เทศบาลเมืองสตูล 11 11 11
เทศบาลนครระยอง 0 0 0
เทศบาลเมืองสตูล
NO ชื่อ - สกุล
ชยุต แซ่หวั่น
เทศบาลนครระยอง
NO ชื่อ - สกุล
ปองภพ จันทร์อ่ำ
หมายเหตุ : W/O ทม สตูลชนะ
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com