•  
กรีฑา
รุ่นอายุ 12 ปี   กระโดดไกล ชาย   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 13:00 น.   สนามกีฬาสุระกุล
ผลอย่างเป็นทางการ
ลำดับ นักกีฬา สถิติ อันดับ (Rank) Rem.
17
เทศบาลนครเชียงใหม่
5033 สุรทิน เต้าส่ง
5.20                   5.2
1 ทอง
15
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
3228 จักรินทร์ คำจำปาหอม
5.09                   5.09
2 เงิน
1
เทศบาลนครภูเก็ต
4166 พรพล งามการ
5.02                   5.02
3 ทองแดง
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
1459 พงศธร ใจนันตะ
4.98                   4.98
4 -
13
เทศบาลนครนครปฐม
2092 อรัญชัย ลาภบังเกิด
4.88                   4.88
5 -
16
เทศบาลตำบลห้วยยอด
4015 อรรถวิทย์ ปานสิทธิ์
4.86                   4.86
6 -
11
เทศบาลเมืองท่าข้าม
4379 ชาคริต ยุไร
4.71                   4.71
7 -
2
กรุงเทพมหานคร
6108 ชินวัตร มิ่งมิตรไทยกูล
4.63                   4.63
8 -
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1407 กันตพล เสือชม
4.53                   4.53
9 -
6
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
5124 พีรพัฒน์ บุญมา
4.45                   4.45
10 -
7
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
3513 ฐิติศักดิ์ แก้วตาเสน
4.44                   4.44
11 -
9
เทศบาลนครลำปาง
5116 จิรวัฒน์ มงคลดี
4.44                   4.44
12 -
14
เทศบาลนครสมุทรสาคร
2372 วิทวัส หุรินทร์
4.41                   4.41
13 -
12
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
2406 รัฐภูมิ สมงาม
4.31                   4.31
14 -
3
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
1172 ธิติพงษ์ อินทรรักษา
4.21                   4.21
15 -
8
เทศบาลนครขอนแก่น
3027 อลงกรณ์ ทันเขิม
3.96                   3.96
16 -
10
เทศบาลตำบลนาทวี
4001 ธนกร อ่อนดี
3.68                   3.68
17 -
Remark:
DNS - Did not Start
DNF - Did not Finish
Q - Qualified by place
q - Qualified by time
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DQ - Disqualified
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com