ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 1
เจษฎา ใจงาม
เพศ
ชาย
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันเดือนปีเกิด
-
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
ฟุตซอล ทีมชาย 14 ปี อบจ.นนทบุรี 7 - 3 อบจ.พังงา  
ฟุตซอล ทีมชาย 14 ปี อบจ.นนทบุรี 6 - 1 ทม.ศรีสะเกษ  
ฟุตซอล ทีมชาย 14 ปี อบจ.นนทบุรี 8 - 0 ทต.บ้านโตนด  
ฟุตซอล ทีมชาย 14 ปี อบจ.นนทบุรี 6 - 5 อบจ.สระแก้ว  
ฟุตซอล ทีมชาย 14 ปี อบจ.นนทบุรี 0 - 4 ทน.ภูเก็ต
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com