ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
อัญมณี พึ่งสุนทร
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร
วันเดือนปีเกิด
6 สิงหาคม 2546
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
กรีฑา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง 14 ปี 00 : 00 : 00 : 00  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com