ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ชวัลรัตน์ ปัดมา
เพศ
หญิง
สังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร
วันเดือนปีเกิด
6 ตุลาคม 2546
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
กรีฑา ขว้างจักร หญิง 14 ปี 19.85  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com