ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
จิราภรณ์ สายเสาร์
เพศ
หญิง
สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วันเดือนปีเกิด
20 มกราคม 2541
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
แบดมินตัน คู่ผสม 18 ปี ทน.เชียงราย 2 - 0 อบจ.สระแก้ว  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com