ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
ธนภัทร คงพูล
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครตรัง
วันเดือนปีเกิด
21 เมษายน 2546
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 14 ปี ทน.ตรัง 2 - 3 ทม.สมุทรสงคราม  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 14 ปี ทน.ตรัง 3 - 2 อบจ.ชัยภูมิ  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 14 ปี ทน.ตรัง 0 - 3 ทน.เชียงใหม่  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 14 ปี ทน.ตรัง 3 - 0 ทม.ฉะเชิงเทรา  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 14 ปี ทน.ตรัง 0 - 3 ทน.อุดรธานี  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 14 ปี ทน.ตรัง 1 - 3 กรุงเทพมหานคร  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 14 ปี ทน.ตรัง 1 - 3 ทต.กบินทร์  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 14 ปี ทน.ตรัง 3 - 0 อบจ.ชัยภูมิ  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 14 ปี ทต.กบินทร์ 3 - 0 ทน.ตรัง  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 14 ปี ทน.ตรัง 3 - 1 ทม.สุโขทัยธานี  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 14 ปี ทน.นครปฐม 3 - 0 ทน.ตรัง  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com