ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 0
  • 0
นครินทร์ สัตปานนท์
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครภูเก็ต
วันเดือนปีเกิด
27 กุมภาพันธ์ 2547
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 3 ทม.ท่าโขลง  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 3 ทน.ขอนแก่น  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 1 - 3 ทม.พนัสนิคม  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 0 ทม.กำแพงเพชร  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 1 - 3 ทม.สตูล  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 1 - 3 ทน.อุดรธานี  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 16 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 3 อบจ.ชลบุรี  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 16 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 3 อบจ.ขอนแก่น  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 16 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 3 ทน.นครปฐม  
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม 16 ปี ทน.ภูเก็ต 2 - 3 ทน.ตรัง  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com