ข้อมูลนักกีฬา
 
  • 0
  • 1
  • 0
ธนทัต เที่ยงธรรม
เพศ
ชาย
สังกัด
เทศบาลนครภูเก็ต
วันเดือนปีเกิด
11 กุมภาพันธ์ 2548
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา ประเภท (Events) ผลการแข่งขัน (Results)
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 1 ทน.นครปฐม  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 1 - 3 ทม.สตูล  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 0 - 3 ทม.บางมูลนาก  
เทเบิลเทนนิส บุคคลชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 0 ทน.ระยอง  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 0 ทต.ป่าโมก  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 2 ทน.นครราชสีมา  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 3 - 0 ทม.ระนอง  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทม.บางมูลนาก 2 - 3 ทน.ภูเก็ต  
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทน.ภูเก็ต 2 - 3 กรุงเทพมหานคร
เทเบิลเทนนิส คู่ชาย 12 ปี ทม.สตูล 2 - 3 ทน.ภูเก็ต  
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com